Egenanställning / Rapporter

Rapporter

Rapporten EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN är skriven av Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Egenanställda en väg in på arbetsmarknaden

Rapporten FUTURE WORKING: THE RISE OF EUROPE'S INDEPENDENT PROFESSIONALS(iPROS) är skriven av Patricia Leighton med Duncan Brown

Future Working