Vad är egenanställning?
En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, ett egenanställningsföretag. Företaget fungerar som arbetsgivare, medans de egenanställda utvecklar sin egen karriär genom att ta in olika uppdrag. Kunden får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde.

Varför en branschorganisation?
Branschen behövde samlas och enas om en gemensam definition av egenanställning för att få beslutsfattare och politiker att inse att egenanställning kan leda till ökad sysselsättning och att egenanställning är ett seriöst och tryggt alternativ.

Vad är målet med en branschorganisation?
Öka kunskapen om egenanställning i hela samhället genom gemensamma informationsinsatser. Att legitimera egenanställning som en ny anställningsform för att de egenanställda skall få en tillhörighet och omfattas av det gemensamma trygghetssystemet för anställda. Detta genom att öka trycket på politikerna så att de i sin tur kan påverka regelverket som bör anpassas mer efter de egenanställda.
Företräda egenanställningsföretagen/de egenanställda i kontakter med myndigheter och organisationer och vara självklar remissinstans i alla frågor som berör egenanställningsföretagen och de egenanställda. Agera i omvärlden för att tydliggöra egenanställnings betydelse på arbetsmarknaden
Slutligen vara expert på frågor rörande egenanställning och bevaka de egenanställdas intresse
Vilka är initiativtagarna?
Medlemmarna i styrelsen har i olika former arbetat för att hitta ett format för ett ökat samarbete. I nuläget består branschorganisationen av de sex grundarna vilket är en bra blandning av företag, små och stora från hela Sverige.

Vem kan bli medlem i branschorganisationen?
I nuläget är det första kravet att uppfylla den gemensamma definition som företagen tagit fram, en ansökan skall också godkännas av styrelsen.