Organisationen / Policyer

Policy för extern kommunikation, i alla slags medier utan territorial begränsning, angående pris för egenanställningstjänster.

Princip 1
Pris eller förtjänst som egenanställningsföretag erhåller för egenanställningstjänster och som utgör en procentsats av fakturabeloppet skall anges i relation till fakturabeloppet exklusive moms.

Princip 2
Egenanställningsföretag skall dra 30% i a-skatt enligt Skatteverkets regler.