Organisationen

Egenanställningsföretagens branschorganisation är en sammanslutning av egenanställningsföretag och bildades den 19 september i Stockholm. Branschorganisationen har i uppgift att företräda medlemmarnas och branschens intressen genom att förbättra och förtydliga villkoren för de egenanställda samt göra politiker och relevanta myndigheter uppmärksamma på möjligheterna med egenanställning.

Egenanställning är en ny väg in på arbetsmarknaden för unga, invandrare och de som inte vill eller kan starta eget företag eller helt enkelt bestämma mer över sin tid. En av grundtankarna med branschorganisationen är att skapa gemensamma normer samt anordna kurser om egenanställning för att öka kunskapen allmänt om egenanställning men också för att utbyta erfarenheter.

Nedanstående mål har branschorganisationen gemensamt enats om.

  • Öka kunskapen om egenanställning i hela samhället
  • Legitimera egenanställning som en ny anställningsform
  • Finna ambassadörer ute i landet
  • Öka trycket på politikerna så att de i sin tur kan påverka regelverket som bör anpassas mer efter de egenanställda
  • Företräda egenanställningsföretagen/de egenanställda i kontakter med myndigheter och borganisationer och vara självklar remissinstans i alla frågor som berör egenanställningsföretagen och de egenanställda. Agera i omvärlden för att tydliggöra egenanställnings betydelse på arbetsmarknaden
  • Vara expert på frågor rörande egenanställning och bevaka de egenanställdas intresse

Se även stadgar för ytterligare information.


Medlemskap i Egenanställningsföretagens branschorganisation markerar egenanställningsföretagets vilja och engagemang att förbättra villkoren för de egenanställda och öka kunskapen om egenanställning. Medlemsföretag förbinder sig att verka enligt branschorganisationens normer och definition.

Egenanställningsföretagens branschorganisation arbetar för en auktorisation av egenanställningsföretag, allt för att hjälpa de egenanställda att välja ett seriöst egenanställningsföretag.