Pressmeddelanden

06
NOV

Egenanställningsföretagens Branchorganisation sammanträder för höstmöte onsdagen den 25/11 i Stockholm

Publicerad 2015-11-06

02
NOV

Egenanställningar ökar tryggheten på arbetsmarknaden

Kritiken mot egenanställningsföretag bygger på förutfattade meningar. I själva verket ökar arbetstagarnas trygghet och svartjobben minskar, menar Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens Branschorganisation.

Antalet egenanställda ökar snabbt och uppgick förra året till över 11 000 personer Sverige. Trots den snabba ökningen är egenanställningar ett ganska okänt fenomen i Sverige. Kortfattat kan man säga att lösningen ger möjlighet att fakturera utan att ha ett eget företag. Genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag får du rätt att upphandla om uppdrag för egenanställningsföretagets räkning, som efter prövning väljer att anställa dig för att genomföra uppdraget.

En majoritet av egenanställningar är bisysslor och en mindre andel har det som huvudsaklig sysselsättning. Det kan exempelvis handla om att man arbetar som fotograf i ett filmprojekt, att man arbetar några timmar per vecka efter pension eller utför sporadiska hantverksjobb. Eftersom det oftast handlar om en begränsad bisyssla vill man minimera krångel och administration och väljer därför egenanställning framför enskild firma.

I takt med att antalet egenanställda ökar har intresset för egenanställning börjat växa bland politiker, fackförbund och arbetsgivare. Egenanställningar har kritiserats både av näringslivsrepresentanter för att det skulle hota nyföretagandet och av vissa personer inom facket för att det skulle öka otryggheten på arbetsmarknaden. Tyvärr bygger denna kritik på förutfattade meningar om arbetsmarknaden och det är tydligt att det ofta saknas en djupare insikt om vad egenanställningar egentligen innebär.

”Egenanställning kan vara en praktisk lösning för den som i annat fall kanske skulle ägnat sig åt ofrivilligt företagande eller i värsta fall svartarbete.”
Det är lätt att föreställa sig att den som bara ska sälja en tjänst vid några få tillfällen om året drar sig för att starta ett eget företag. Resultatet blir ibland tyvärr att vissa tar betalt svart för att slippa krångel. Egenanställning kan vara en praktisk lösning för den som i annat fall kanske skulle ägnat sig åt ofrivilligt företagande eller i värsta fall svartarbete.

Egenanställningsföretagen har det fulla arbetsgivaransvaret precis som vid andra anställningar och betalar lön, sjuklön samt försäkrar de egenanställda. För den egenanställde innebär det bland annat ett lägre risktagande och minskad administration jämfört med att starta eget. Därför bidrar egenanställningar till att öka tryggheten på arbetsmarknaden.

”Det är dags att det skapas tydliga regler om rätten till a-kassa för egenanställda.”
Gällande a-kassan är vår uppfattning solklar: Egenanställning ska betraktas som andra anställningar och den enskilde ska därför ha rätt till a-kassa vid arbetslöshet. I dag är reglerna snåriga och det skapar en otrygghet för de egenanställda. Socialförsäkringsutredningen har utrett frågan, men utan att komma med en tydlig lösning för de egenanställda. Det är dags att det skapas tydliga regler om rätten till a-kassa för egenanställda.

Debatten om arbetsmarknaden är väldigt polariserad. Ytterkanterna i debatten kan beskrivas som ”det gamla Sverige” där heltid och fast anställning är normen, i kontrast till ”det nya Sverige” som präglas av flexibilitet, men också av otrygga anställningar för de som jobbar. Men det är inte så enkelt. Det finns också moderna lösningar som faktiskt ökar tryggheten för arbetstagarna. Egenanställning är en sådan.

Stephen Schad
Ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation

Publicerad 2015-11-02

18
MAR

Egenanställningar kan minska arbetslösheten i Skåne

Arbetslöshet är en av vår tids största utmaningar. En åtgärd som kan bidra till att få fart på arbetsmarknaden är att främja egenanställningsformen. Egenanställning skapar nya möjligheter till arbete och stimulerar entreprenörskap. Det behövs politiska satsningar för att förbättra förutsättningarna för egenanställningar. Det skriver Rickard Persson, riksdagsledamot för Miljöpartiet och Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på höga nivåer. Cirka 375 000 personer var arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 enligt Statistiska centralbyrån. Det är 7,3 procent av arbetskraften.

Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva och samhället behöver tillvarata alla möjligheter att öka sysselsättningen. För att klara denna utmaning krävs samverkan mellan politik och näringsliv.

Egenanställningsformen är ett relativt nytt inslag på den svenska arbetsmarknaden, och har stor potential för att skapa jobb och stimulera entreprenörskap. I dag arbetar cirka 11 000 personer som egenanställda i Sverige och antalet stiger mycket snabbt. I Skåne ökade antalet egenanställda från 884 år 2013 till 1 276 år 2014 i det största egenanställningsföretaget Frilans Finans. En ökning med hela 44 procent.

Som egenanställd är man anställd av ett företag precis som vilken arbetstagare som helst. Egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvar för arbetstagaren; står för försäkring, betalar ut sjuklön och så vidare. Det speciella med egenanställningsformen är att arbetstagaren själv utvecklar sin egen karriär genom att sälja in uppdrag för egenanställningsföretaget, som sedan hon eller han själv genomför. Det ger stor frihet att fatta beslut om vilka uppdrag man ska åta sig och hur verksamheten ska utvecklas.

Med egenanställning slipper man det administrativa arbete och de krav på företagsekonomiskt kunnande som eget företagande förutsätter. Därmed är det en möjlighet för många fler.

De egenanställda arbetar inom en mängd olika branscher. De vanligaste är media, it och omsorg (skönhet, hälsa och friskvård). Men även många inom jordbruks- och byggbranscherna väljer egenanställningsformen.

Egenanställning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som i dag är arbetslösa. Många egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier.

Egenanställning bygger på den enskildes idéer och initiativkraft. Man kan säga att man skapar sitt eget jobb – ett jobb som inte fanns tidigare. Varje arbetstillfälle som genereras skapar vinster både för den enskilde, men också för hela samhället.

På sikt gynnar egenanställning nyföretagande eftersom den enskilde ges möjlighet att testa sin verksamhetsidé under trygga former, utan att riskera att hamna utanför trygghetssystem eller att ta stora ekonomiska risker. Under tiden man arbetar som egenanställd får man också kunskaper om entreprenörskap. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för den som i ett senare skede vill starta eget företag. I en undersökning som Frilans Finans gjorde bland sina egenanställda 2015 svarade 45 procent att de gärna skulle se att deras verksamhet i framtiden utvecklades till ett företag som sysselsatte fler än dem själva.

Kunskapen om egenanställning är generellt väldigt låg och många vet inte ens att man kan arbeta som egenanställd. Därför behövs en ordentlig satsning för att öka kännedomen och kunskapen om egenanställning. Det borde till exempel vara en självklarhet för Arbetsförmedlingen att informera om egenanställning i mötet med arbetssökande. Det är också viktigt att reglerna för arbetslöshetsförsäkring förtydligas så att den som är arbetslös kan ta deltidsuppdrag som egenanställd utan att oroa sig för att riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning.

Som representanter för politik och näringsliv vill vi tillsammans visa på möjliga vägar för att skapa fler jobb och stimulera tillväxten. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten i Skåne utan det krävs många åtgärder som samverkar. Vi tror att egenanställning kan vara en viktig pusselbit.


Rickard Persson, riksdagsledamot från Helsingborg, Miljöpartiet
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation

Publicerad 2015-03-18

Ladda ner material

Stephen Schad, Ordförande