Pressmeddelanden

18
MAR

Egenanställningar kan minska arbetslösheten i Skåne

Arbetslöshet är en av vår tids största utmaningar. En åtgärd som kan bidra till att få fart på arbetsmarknaden är att främja egenanställningsformen. Egenanställning skapar nya möjligheter till arbete och stimulerar entreprenörskap. Det behövs politiska satsningar för att förbättra förutsättningarna för egenanställningar. Det skriver Rickard Persson, riksdagsledamot för Miljöpartiet och Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på höga nivåer. Cirka 375 000 personer var arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 enligt Statistiska centralbyrån. Det är 7,3 procent av arbetskraften.

Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva och samhället behöver tillvarata alla möjligheter att öka sysselsättningen. För att klara denna utmaning krävs samverkan mellan politik och näringsliv.

Egenanställningsformen är ett relativt nytt inslag på den svenska arbetsmarknaden, och har stor potential för att skapa jobb och stimulera entreprenörskap. I dag arbetar cirka 11 000 personer som egenanställda i Sverige och antalet stiger mycket snabbt. I Skåne ökade antalet egenanställda från 884 år 2013 till 1 276 år 2014 i det största egenanställningsföretaget Frilans Finans. En ökning med hela 44 procent.

Som egenanställd är man anställd av ett företag precis som vilken arbetstagare som helst. Egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvar för arbetstagaren; står för försäkring, betalar ut sjuklön och så vidare. Det speciella med egenanställningsformen är att arbetstagaren själv utvecklar sin egen karriär genom att sälja in uppdrag för egenanställningsföretaget, som sedan hon eller han själv genomför. Det ger stor frihet att fatta beslut om vilka uppdrag man ska åta sig och hur verksamheten ska utvecklas.

Med egenanställning slipper man det administrativa arbete och de krav på företagsekonomiskt kunnande som eget företagande förutsätter. Därmed är det en möjlighet för många fler.

De egenanställda arbetar inom en mängd olika branscher. De vanligaste är media, it och omsorg (skönhet, hälsa och friskvård). Men även många inom jordbruks- och byggbranscherna väljer egenanställningsformen.

Egenanställning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som i dag är arbetslösa. Många egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier.

Egenanställning bygger på den enskildes idéer och initiativkraft. Man kan säga att man skapar sitt eget jobb – ett jobb som inte fanns tidigare. Varje arbetstillfälle som genereras skapar vinster både för den enskilde, men också för hela samhället.

På sikt gynnar egenanställning nyföretagande eftersom den enskilde ges möjlighet att testa sin verksamhetsidé under trygga former, utan att riskera att hamna utanför trygghetssystem eller att ta stora ekonomiska risker. Under tiden man arbetar som egenanställd får man också kunskaper om entreprenörskap. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för den som i ett senare skede vill starta eget företag. I en undersökning som Frilans Finans gjorde bland sina egenanställda 2015 svarade 45 procent att de gärna skulle se att deras verksamhet i framtiden utvecklades till ett företag som sysselsatte fler än dem själva.

Kunskapen om egenanställning är generellt väldigt låg och många vet inte ens att man kan arbeta som egenanställd. Därför behövs en ordentlig satsning för att öka kännedomen och kunskapen om egenanställning. Det borde till exempel vara en självklarhet för Arbetsförmedlingen att informera om egenanställning i mötet med arbetssökande. Det är också viktigt att reglerna för arbetslöshetsförsäkring förtydligas så att den som är arbetslös kan ta deltidsuppdrag som egenanställd utan att oroa sig för att riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning.

Som representanter för politik och näringsliv vill vi tillsammans visa på möjliga vägar för att skapa fler jobb och stimulera tillväxten. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten i Skåne utan det krävs många åtgärder som samverkar. Vi tror att egenanställning kan vara en viktig pusselbit.


Rickard Persson, riksdagsledamot från Helsingborg, Miljöpartiet
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation

Publicerad 2015-03-18

18
MAR

Antalet egenanställda fördubblat på två år

Under 2014 var över 11 000 personer egenanställda i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med 2012. Det visar en undersökning av branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Egenanställning innebär att en person bedriver en självständig verksamhet, men samtidigt är anställd av ett företag som tar fullt arbetsgivaransvar. I en undersökning som branschorganisationen Egenanställningsföretagen gjort bland medlemsföretagen har antalet aktiva egenanställda ökat från 5 402 år 2012 till
11 230 år 2014.

– Vår undersökning visar att antalet egenanställda fortsätter att öka mycket snabbt. Många attraheras av kombinationen att kunna driva egen verksamhet och samtidigt slippa den administrativa bördan som ett eget företag kan innebära, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

En stor del av de som blir egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier – människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men under 2014 stod andra delar av landet för den största procentuella ökningen. Allra störst ökning såg vi i Norrbotten, Östergötland och Gävleborg.

– Egenanställningar blir allt mer betydelsefulla för att skapa sysselsättning – inte minst bland grupper som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många vill kunna påverka sin arbetssituation, men samtidigt ha tryggheten som en anställning ger, säger Stephen Schad.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Tove Zander, presskontakt Egenanställningsföretagen, 072-240 36 05

Om undersökningen
Sammanställningen bygger på siffror från sex av Egenanställningsföretagens tio medlemsföretag som tillsammans anställer en stor majoritet av Sveriges egenanställda. Det totala antalet per år bygger på antalet inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket. Länsstatistiken bygger på uppgifter från Frilans Finans som är det största egenanställningsföretaget.

Fakta om egenanställning
Egenanställning innebär att en person blir anställd i ett företag, men driver sin verksamhet på egen hand. Företaget fungerar som arbetsgivare och den egenanställdes kunder får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde.



Tabell: Antalet egenanställda i Frilans Finans fördelat per län och år



Publicerad 2015-03-18

31
JUL

Debattartikel

Under sommaren har en debattartikel underskriven av Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens branschorganisation och Gunvor G Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i Riksdagen skickats ut till länsmedia i landet.

Egenanställning blir allt vanligare i Sverige. Egenanställning kan bidra till att få ner arbetslösheten, och underlätta bland annat för ungdomar och personer med utländsk härkomst att komma in på arbetsmarknaden. Egenanställningsföretagens branschorganisation tillsammans med Gunvor G Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen, efterlyser en samordnad statlig satsning för att ta tillvara egenanställningens potential.

Publicerad 2014-07-31

Ladda ner material

Stephen Schad, Ordförande