Nyheter & press

Pressmeddelanden

17
APR

Gig-ekonomin växer – kraftig ökning av antalet egenanställda

Under 2017 var över 44 000 personer egenanställda i Sverige, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med året innan. Sammanlagt omsätter branschen över 1,2 miljarder kronor, visar ny statistik som Novus sammanställt för branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

– Tillväxten av egenanställningar är en motor i den framväxande gig-ekonomin och ökar sysselsättningen i Sverige. Många vill kunna ha en egen verksamhet och göra rätt för sig utan att få den administrativa bördan med ett eget företag, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Egenanställning innebär att man fakturerar utan att ha ett eget företag genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget fakturerar och tecknar avtal med uppdragsgivaren samt är arbetsgivare under uppdraget.

Antalet egenanställda ökade med 31 procent mellan 2016 och 2017. Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat från 4 340 personer till 44 724 under 2017. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet. Den totala faktureringsvolymen hos de företag som deltog i undersökningen uppgick under 2017 till över 1,2 miljarder kronor.

– Det är positivt att många kommit in på arbetsmarknaden genom egenanställningar, men politikerna i Sverige skulle enkelt kunna få ännu fler människor i sysselsättning genom tryggare a-kasseregler för de egenanställda, säger Stephen Schad.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Elin Lund, presskontakt Egenanställningsföretagen, 072-240 36 05

Fakta om egenanställning:
- Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för företagets räkning.
- Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt arbetsgivaransvar.
- Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.
- Gig-ekonomi är ett uttryck för att beskriva en arbetsmarknad där allt fler jobbar med tillfälliga uppdrag, på samma sätt som musiker tar ”gig” från olika arrangörer.

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Egenanställningsföretagen samlat in uppgifter om antalet egenanställda bland företag i branschen under perioden 2011–2017. Sammanställningen bygger på siffror från nio egenanställningsföretag som tillsammans anställer en stor majoritet av Sveriges egenanställda. Några företag har valt att inte delta i undersökningen, vilket innebär att det verkliga antalet egenanställda är högre.

Du hittar rapporten här:
Novus Branchindikator

Publicerad 2018-04-17

31
JAN

Skärpta krav på egenanställningsbranschen

Branchorganisationen Egenanställningsföretagen har infört en auktorisation för egenanställningsföretag. Syftet är att öka tryggheten för egenanställda och bidra till ordning och reda i branschen. Bland annat kräver auktorisationen att företagen tar fullt arbetsgivaransvar för de egenanställda och har en bemannad kundtjänst.

– Det här är ett viktigt steg för att öka förtroendet för seriösa företag i egenanställningsbranschen. Egenanställda och deras uppdragsgivare ska kunna vara helt trygga med att arbetet sker på schyssta villkor, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Auktorisationsnämnden som nu tillsatts består av Hans Rothenberg som är moderat riksdagsman, Björn Djupmark som är advokat på Fylgia och Anders Skeppshult som är före detta auktoriserad revisor och delägare på KPMG.

Om ett företag inte klarar kraven kommer de förlora sin auktorisation.

– Syftet med auktorisationen är att säkerställa att bara seriösa företag inom branschen är medlemmar i branschorganisationen. Det bidrar till ordning och reda i en ung bransch som tyvärr innehållit en del lycksökare, fortsätter Stephen Schad.

Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat med nästan 700 procent. Då var cirka 4 000 personer egenanställda, jämfört med över 34 000 personer 2016. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet. Den totala faktureringsvolymen under 2016 uppgick till över en miljard kronor.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Marcus Jonsson, presskontakt Egenanställningsföretagen, 070-513 66 48

Pressbilder:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen

Fakta om egenanställning:
- Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för företagets räkning.
- Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt arbetsgivaransvar.
- Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.

Publicerad 2018-01-31

09
MAJ

Nya medlemmar till Branchorganisationen Egenanställningsföretagen

Under vårens styrelsemöte utökades branschorganisationen med nya medlemmar.

Under årets vårmöte beslutades att anta ansökande egenanställningsföretaget Sizeco AB om fullt medlemsskap.
Atiendo Consulting beslutades bli adjugerande medlammar under år 2017.

Publicerad 2017-05-09

Ladda ner material

Stephen Schad, Ordförande