Nyheter & press

Pressmeddelanden

03
OKT

A-kassor vilseleder dem som jobbar på uppdrag

Människor stängs ute från den uppdragsbaserade arbetsmarknaden när a-kassorna försöker förvägra dem ersättning. Det skriver Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Den uppdragsbaserade arbetsmarknaden, eller gig-marknaden som den också kallas, har ökat kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet till i dag. Hur mycket vet ingen, för hittills har inte någon sammanställt hur stor den uppdragsbaserade arbetsmarknaden är. Men i en undersökning som omfattar tio europeiska länder gjord av professor Patricia Leighton, IPAG Business School, visar på en ökning om 59 procent mellan åren 2004 och 2013. Egenanställningsföretagens årliga branschindikator visar på en ökning på 937 procent från år 2011.

Det är en komplex uppgift att beräkna den uppdragsbaserade arbetsmarknaden då människor som arbetar uppdragsbaserat finns i alla branscher och i alla olika former av organiserat arbete, som till exempel visstidsanställning, egenanställning, bemanning, enskild firma och aktiebolag.

Uppdragsbaserat arbete innebär att arbetet skall utföras vid en tidpunkt till en annan. Stafettläkare, tekniska konsulter, byggnadsarbetare och de som levererar bud med mat är några exempel på människor som arbetar på detta sätt.

Klart är dock att människor som arbetar uppdragsbaserat och som vid behov av omställning söker ersättning från a-kassa, möts av att handläggarna på a-kassorna uppsåtligen försöker förvägra dem deras ersättning genom direkta lögner och desinformation. För att nämna tre mycket vanliga exempel:

- A-kassorna ger på förhand besked om att uppdragsbaserat arbete inte ger rätt till a-kassa. Det är ett tydligt brott mot lagen om arbetslöshetsförsäkring.
- A-kassorna hänvisar endast till de domar som talar för a-kassans sak och utelämnar de domar som talar för den sökande.
- A-kassorna lurar den sökande att fylla i blanketter som medför att denne definieras som företagare och därmed förlorar sin rätt till a-kassa.

Konsekvensen blir att människor stängs ute från den nya framväxande uppdragsbaserade arbetsmarknaden och ger upp yrkesdrömmar. Det är en ekonomisk och social katastrof för den drabbade och det är mycket dåligt för den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges cirka 40 a-kassor har att följa lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagen är föråldrad och svårtolkad. Vid sådana situationer brukar verksamheter i Sverige som bedriver myndighetsutövning eller liknande tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga att man hellre friar än fäller. I stället nyttjar a-kassorna tolkningsutrymmet för att på ideologisk grund medvetet störa människor, det vill säga trakassera, som arbetar på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden.

Nu är en ljusning på gång. Den av regeringen tillsatta utredningen "En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster" ger förhoppning om framtiden. Flera av förslagen är i samklang med dagens arbetsmarknad. Dock kan vi inte acceptera att se fler yrkesdrömmar krossas och att arbetsgivare störs i sina verksamheter. Därför kräver vi att ansvarig minister ger tillsynsmyndigheten IAF i uppdrag att tillse att lagens intention efterlevs och a-kassorna gör samlade bedömningar av samtliga omständigheter såsom lagen föreskriver.

Stephen Schad
ordförande Egenanställningsföretagens branschorganisation


Du hittar debattartikeln här:
Länk

Publicerad 2018-10-03

17
APR

Gig-ekonomin växer – kraftig ökning av antalet egenanställda

Under 2017 var över 44 000 personer egenanställda i Sverige, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med året innan. Sammanlagt omsätter branschen över 1,2 miljarder kronor, visar ny statistik som Novus sammanställt för branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

– Tillväxten av egenanställningar är en motor i den framväxande gig-ekonomin och ökar sysselsättningen i Sverige. Många vill kunna ha en egen verksamhet och göra rätt för sig utan att få den administrativa bördan med ett eget företag, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Egenanställning innebär att man fakturerar utan att ha ett eget företag genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget fakturerar och tecknar avtal med uppdragsgivaren samt är arbetsgivare under uppdraget.

Antalet egenanställda ökade med 31 procent mellan 2016 och 2017. Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat från 4 340 personer till 44 724 under 2017. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet. Den totala faktureringsvolymen hos de företag som deltog i undersökningen uppgick under 2017 till över 1,2 miljarder kronor.

– Det är positivt att många kommit in på arbetsmarknaden genom egenanställningar, men politikerna i Sverige skulle enkelt kunna få ännu fler människor i sysselsättning genom tryggare a-kasseregler för de egenanställda, säger Stephen Schad.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Elin Lund, presskontakt Egenanställningsföretagen, 072-240 36 05

Fakta om egenanställning:
- Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för företagets räkning.
- Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt arbetsgivaransvar.
- Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.
- Gig-ekonomi är ett uttryck för att beskriva en arbetsmarknad där allt fler jobbar med tillfälliga uppdrag, på samma sätt som musiker tar ”gig” från olika arrangörer.

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Egenanställningsföretagen samlat in uppgifter om antalet egenanställda bland företag i branschen under perioden 2011–2017. Sammanställningen bygger på siffror från nio egenanställningsföretag som tillsammans anställer en stor majoritet av Sveriges egenanställda. Några företag har valt att inte delta i undersökningen, vilket innebär att det verkliga antalet egenanställda är högre.

Du hittar rapporten här:
Novus Branchindikator

Publicerad 2018-04-17

31
JAN

Skärpta krav på egenanställningsbranschen

Branchorganisationen Egenanställningsföretagen har infört en auktorisation för egenanställningsföretag. Syftet är att öka tryggheten för egenanställda och bidra till ordning och reda i branschen. Bland annat kräver auktorisationen att företagen tar fullt arbetsgivaransvar för de egenanställda och har en bemannad kundtjänst.

– Det här är ett viktigt steg för att öka förtroendet för seriösa företag i egenanställningsbranschen. Egenanställda och deras uppdragsgivare ska kunna vara helt trygga med att arbetet sker på schyssta villkor, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Auktorisationsnämnden som nu tillsatts består av Hans Rothenberg som är moderat riksdagsman, Björn Djupmark som är advokat på Fylgia och Anders Skeppshult som är före detta auktoriserad revisor och delägare på KPMG.

Om ett företag inte klarar kraven kommer de förlora sin auktorisation.

– Syftet med auktorisationen är att säkerställa att bara seriösa företag inom branschen är medlemmar i branschorganisationen. Det bidrar till ordning och reda i en ung bransch som tyvärr innehållit en del lycksökare, fortsätter Stephen Schad.

Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat med nästan 700 procent. Då var cirka 4 000 personer egenanställda, jämfört med över 34 000 personer 2016. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet. Den totala faktureringsvolymen under 2016 uppgick till över en miljard kronor.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Marcus Jonsson, presskontakt Egenanställningsföretagen, 070-513 66 48

Pressbilder:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen

Fakta om egenanställning:
- Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag. Det blir möjligt genom att en person anställs av ett egenanställningsföretag och därigenom får rätt att förhandla om uppdrag för företagets räkning.
- Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde och har fullt arbetsgivaransvar.
- Den egenanställde är anställd under uppdraget och betalar a-skatt.

Publicerad 2018-01-31

Ladda ner material

Stephen Schad, Ordförande