Egenanställning / Allmänt

En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, ett egenanställningsföretag. Företaget är arbetsgivare, de egenanställda utvecklar sin egen karriär genom att ta in olika uppdrag. Kunden får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde.

Egenanställningsföretagen ser dagligen hur egenanställning utgör en väg in på arbetsmarknaden för människor som har svårt att få en traditionell anställning eller svårt att starta eget företag. Många av de egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier. Egenanställning är en väg in på arbetsmarknaden för dem som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs för att starta företag eller få en fast anställning. Ungdomar kan få sitt första arbete men också få sina krav på flexibilitet och självbestämmande tillgodosedda. En hel del med utländsk bakgrund har kunskaper och erfarenheter som är efterfrågade men på grund av bristande kunskaper i det svenska språket och hur det svenska systemet fungerat vågar man inte starta eget företag. För denna grupp och många andra som vill pröva entreprenörskap utgör egenanställning ett enkelt, tryggt och attraktivt alternativ.

Sammantaget finns det en stor arbetsmarknadspolitisk potential i egenanställning som emellertid fordrar ett ökat politiskt engagemang och konkreta förändringar i regelverket. Under 2013 avser Egenanställningsföretagen branschorganisation att starta en rad initiativ för att visa på möjligheterna med egenanställning ur ett sysselsättningsperspektiv. Genom nämnda väl avvägda aktiviteter mot utvalda målgrupper vill branschorganisationen också öka intresset för egenanställning och förbättra/förtydliga villkoren för de egenanställda.