Egenanställning

Dagens arbetsmarknad är i behov av förändring, egenanställning har uppkommit genom att det funnits ett behov av nya lösningar. Eget företagande och nuvarande fasta anställningsformer är inte lika självklara val längre, många ungdomar vill kunna påverka sin arbetssituation men ändå känna trygghet, arbetsmarknaden behöver moderniseras efter individen. En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, ett egenanställningsföretag. Företaget fungerar som arbetsgivare, medans de egenanställda utvecklar sin egen karriär genom att ta in olika uppdrag. Kunden får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde. Egenanställning är en modell som uppfyller ett behov på arbetsmarknaden, det är en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar, personer med utländsk bakgrund och äldre. Detta har resulterat i att fler blir egenanställda, idag är över 10 000 personer egenanställda, de är en viktig grupp att ta hänsyn till. Egenanställningsföretagen vill att de egenanställdas ställning på arbetsmarknaden skall stärkas genom att de skall omfattas av de trygghetsystem som alla andra anställda skyddas av. I nuläget är det ovisst om de egenanställda exempelvis har rätt till A-kassa, vilka försäkringar som de omfattas av o.s.v. Sammanfattningsvis vill branschorganisationen att egenanställning skall klassificeras som en anställning varav den egenanställda skall omfattas av de trygghetssystem som är tillgängliga för anställda.