Normer & definition

Egenanställningsföretagens branschorganisation har enats om en gemensam definition, utefter den görs en bedömning huruvida ett företag kan antas som medlem. Branschorganisationen arbetar i nuläget för att ta fram normer och villkor för sina medlemmar som i framtiden kommer leda till en auktorisation.

Egenanställningsföretagen har i nuläget enats om följande definition av egenanställningsföretagen i sig och egenanställning:


 • Anser att egenanställning skall betraktas som en anställningsform.

 • Förpliktar sig att följa gällande lag och avtal.

 • Har F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.

 • Har inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.

 • Är registrerad hos Bolagsverket.

 • Har tillstyrkt revisionsberättelse.

 • Tar det fulla arbetsgivaransvaret för den egenanställde vilket innebär:

 • Arbetsgivaransvar enligt gällande lagstiftning

 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring för den egenanställde.

 • Livförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada för den egenanställde.

 • Om ett företag som är medlem i Egenanställningsföretagens branschorganisation bedriver verksamhet genom två eller fler bolag med olika organisationsnummer, men som marknadsförs under samma namn, ska alla bolag uppfylla villkoren i samtliga bolag.

Branschorganisationen arbetar även för gemensamma försäkringslösningar för de egenanställda.