Normer & definition

Arbetsrättsliga definition egenanställning

Med egenanställd arbetstagare avses arbetstagare som äger en reglerad rätt att upphandla om uppdrag med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets (arbetsgivarens) räkning.

Egenanställningsföretaget kontrollerar att det upphandlande uppdraget följer interna regler samt externa lagar och regler. Vid positivt utfall bekräftar egenanställningsföretaget ingånget avtal med kund (den part som beställt tjänst eller)

Normalt är det den egenanställde arbetstagaren som anställs för att utföra uppdraget.

Att notera;

I egenanställning är det alltid arbetstagaren som äger initiativet till uppdraget jämfört med i bemanning där det är att bemanningsföretaget som äger initiativet till uppdraget.

Ett egenanställningsföretag är i sin konstruktion väldigt lika s k konsultbolag och kooperativa

Övrigt normer och definition

Egenanställningsföretagens Branschorganisation supporterar den svenska modellen och konkurrensneutralitet