Egenanställning / Funderar ni på att starta ett egenanställningsföretag?

Egenanställningsföretagen finner väldigt roligt att ni går i dessa tankar, vår övertygelse är att ju fler aktörer vi är desto mer kan vi gemensamt sprida information om egenanställningsformen.

Några tips och råd att tänka på.

Låt oss direkt reda ut det absolut vanligaste missförståndet. Ett egenanställningsföretag handlar inte om att skapa ett system där A-skattare kan skapa fakturor till F-skattare. Ett egenanställningsföretag är ett bolag som ytterst har att hantera ett arbetsrättsligt ansvar och därmed den risk som medföljer. Man kan likna ett egenanställningsföretag vid ett försäkringsbolag. Ett egenanställningsföretag är skyldigt enligt lag att ersätta sina egenanställda för olika ”skador” som uppstår. I praktiken innebär det att egenanställningsföretaget har att svara upp till arbetsmiljölagen, sjuklönelagen, avtalslagen, semesterlagen, lagen om anställningsskydd för att nämna några av de lagar eller ca 22 000 sidor lagtext som berör ett egenanställningsföretag.


Ett egenanställningsföretag måste alltså ha kontroll över de risker man har att hantera så kostnaderna för att leva upp till de olika lagarna är i balans med intäkterna. Ett egenanställningsföretag skall följa lagen om sjuklön och utge ersättning vid sjukdom så som lagen föreskriver. Likaså gäller självfallet det ansvar som medföljer med alla andra lagar.


Ett egenanställningsföretag är alltså i relation till den egenanställde arbetsgivare och den egenanställde är arbetstagare.

(Egenanställningsföretaget är således inte ett bolag som levererar en administrativ tjänst och att den egenanställde är en kund som köper dessa tjänster).Vi hjälper gärna till med råd. Ni är alltid välkommen att kontakta oss på info@egenanstallning.org