Organisationen / Auktorisationsnämnden

Hans Rothenberg, ordförande

Riksdagsman Moderaterna

Björn Djupmark, ledamot

Advokat Fylgia

Anders Skeppstedt, ledamot

Tidigare revisor och delägare KPMG